J.D.K

5 tekstów – auto­rem jest J.D.K.

po prostu miłość

Jeśli nie umiesz ze mną rozmawiać,
Nie wy­magaj bym się otworzyła.

Jeśli nie prag­niesz mnie poznać,
Nie wy­magaj abym ja te­go pragnęła.

Kochasz mnie?
Nie wy­magaj ode mnie nic, a sam
Da­waj mi wszys­tko co masz.
Jeśli ja kocham Ciebie,
Zwrócę miłością wszys­tko - z nadwyżką
I wzajemnie.

Tak kręci się miłość. 

erotyk
zebrał 5 fiszek • 15 lutego 2013, 22:12

Niepełna

Lot­na dusza w cichym ciele,
Smak go­ryczy w krop­lach łez;
W przełyku gu­la nieznośna,
Klat­ka ściśle zamknięta,
Ot­worzyć nie można.
To uśmiech dob­ra czy zła?
Wik­to­rii brak
Cze­ka na znak,
Przyjęcia jed­nak i kluczyka
Nig­dzie nie widać. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 13 lutego 2013, 17:57

dla każdego

Wiele od­cieni miłości,
Wiele twarzy - masek,
Wiele bólu i łez;
Og­rom przyczyn.
Różne uśmie­chy i dłonie -
Po­wita­nia i pożegnania.
Każdy ma swój punkt
Postrzegania.

Otwórzmy ser­ca na innych.
Otwórzmy je dla sa­mych siebie.
Dos­trzeżmy swe błędy, bo
I tak je uj­rzy­my w niebie.
Bądźmy ludźmi,
Bądźmy ludzcy.
Bądźmy dla wszystkich,
Nie tyl­ko dla siebie.
Odłóżmy po­zory i miecze,
Od­wie­czne walki.
Zacznij­my na nowo,
Ug­nijmy swe dum­ne karki. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 12 lutego 2013, 17:54

Matka

Czuję, że cze­goś mi brakuje
Ra­dość z kątów już nie promieniuje.
To ra­dość życia, którą mi odebrano.
Trud­ność w zna­lezieniu słów
Lecz to układa się samo.
Wra­całam do do­mu - wiedząc, że będzie.
Ro­biłam wiele - wiedząc, że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 11 lutego 2013, 16:11

rozważania o ewolucji

czyż Two­ja miłość nie jest je­dynie pod­kreśle­niem próżnej słuszności?
czyż nie żyje­my w mar­nej baj­ce o prag­nieniu doskonałości?
czyż dziś nie umysł, je­no ser­ce, wpa­da w je­go sidła nieodzowne?
czyż uwikłani w krąg niepew­ności poszukując [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 2 fiszki • 10 lutego 2013, 21:36

J.D.K

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

J.D.K

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność